Lasten uniin perustuva Unikuskit nähdään festivaalin ohjelmistossa viittomakielelle tulkattuna kaksi kertaa: tiistaina 19.3. Annantalolla ja torstaina 21.3. Vantaan Toteemissa. Esityksen tulkkeina toimivat Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat, joita ohjaa lehtori Zita Kóbor-Laitinen.

”Esityksen teksti ei ole vielä täysin valmis ja sitä rakennetaan tulevien viikkojen aikana pitkälti improvisoiden. Jokaisella esityskerralla on myös luvassa ainakin hieman improvisointia, johon tulkkien tulee varautua”, näytelmän ohjaaja Valto Kuuluvainen kertoo esityksen harjoitusten tiimellyksessä Helsingin Annantalolla.

”Tämä tulee varmasti olemaan jännittävä haaste, sekä meille että tulkeille”, työryhmän näyttelijä Elisa Salo huikkaa.

Opiskelijat tulkkaavat esityksissä näyttelijöiden kommentien lisäksi myös teoksen äänimaisemaa, jolla on tarinan seuraamisen kannalta merkittävä rooli.


Unikuskit harjoittelevat Helsingin Annantalolla.

Unikuskit-esitys sai alkunsa muutama vuosi sitten, kun näyttelijä Elisa Salo ehdotti ohjaaja Kuuluvaiselle ideaa lasten unista tehtävästä esityksestä. Pitkän hauduttelun päätteeksi työryhmä päätyi keräämään materiaalia päiväkoti-ikäisten ja ekaluokkalaisten unikokemuksista. Tämän jälkeen materiaalit muuttuivat työryhmän käsittelyssä miellekartoiksi, kuviksi ja lopulta näyttämötaiteeksi.

Unikuskien esitykset Hurraa! -festivaaleilla (viittomakielelle tulkatut esitykset lihavoituina):

19.3.  klo 10 & 18* / Annantalo
20.3. klo 10 & 18* / Aurora
21.3. klo 9.30 / Toteemi

* Lippuja myynnissä


Unikuskit-työryhmä Valto Kuuluvainen, K Rasila, Eero Ojala, Elisa Salo, Maura Korhonen.