Arts Fraction Foundation & JIENKYO: Kuuki

Esiintyjät: Monika Kiwak & Magda Wolnicka

Ohjaus: Alicja Morawska-Rubczak

Scenografia & puvut: Barbara Małecka

Musiikki: Kanako Kato

Livemusiikki: Jakub Drzastwa

Tuotanto: Barbara Małecka

Kesto: n. 35 min

Ikäsuositus: 0-18kk

sanaton
– – – – – – –

Kuuki on japanin kielen sana ilmalle. Sana muodostuu kanji-merkeistä, jotka kuvaavat samanaikaisesti taivasta, ilmakehää ja energiaa. Esityksen tekijöille ilma on ensisijaisesti liikettä.

Dynaaminen, kevyt, ilmava, vaikeasti tavoiteltava – Kuuki on energian metsästystä. Voiko tuulta koskettaa? Miltä ilma tuoksuu? Miltä hengitys kuulostaa?

Tanssijat ja muusikko vievät katsojat mukanaan matkalle etsimään materiaalisuutta yhdessä, kaikessa katoavaisuudessaan. He kutsuvat ilman paikalle kosketeltavaksi, koettavaksi ja kuunneltavaksi. Tässä herkässä ja turvallisessa tilassa esiintyjät, lapset ja aikuiset etsivät yhteisiä kokemuksia ja inspiroivat toinen toisiaan. Ilma täyttää liikkeen, äänen ja kuvat.

Kuuki on puolalais-japanilainen produktio, jota luomaan japanilainen lasten- ja nuortenteatteriunioni JIENKYO kutsui taiteellisen kaksikon Barbara Małeckan ja Alicja Morawska-Rubczakin. Kuuki-esityksessä heidän seuraansa liittyi myös loistava japanilainen hanuristi Kanako Kato.

Arts Fraction Foundation & JIENKYO: Kuuki (Polen / Japan)

På scen: Monika Kiwak & Magda Wolnicka

Regi: Alicja Morawska-Rubczak

Scenografi och kostym: Barbara Małecka

Musik: Kanako Kato

Live musik: Jakub Drzastwa

Produktion: Barbara Małecka

Längd: ca 35 min

Målgrupp: 0–18 månader

Ordlös

Kuuki är det japanska ordet för luft. Ordet bildas av tecknet kanji som samtidigt står för himmel, atmosfär och energi. För dem som genomför föreställningen utgör luften i första hand en rörelse.

Dynamiskt, lätt, luftigt, svåruppnåeligt – kuuki är en jakt på energi. Går det att röra vid vinden? Hur doftar luften? Hur låter det att andas?

Dansarna och musikerna tar med sig åskådarna på en resa för att tillsammans söka efter materialitet, i all dess förgänglighet. De kallar luften att beröras, kännas och höras på plats.  I detta känsliga och säkra utrymme söker artisterna, barnen och de vuxna efter gemensamma erfarenheter och inspirerar varandra. Luften fyller rörelserna, ljudet och bilderna.

Barn- och ungdomsteaterunionen JIENKYO erbjöd konstnärsduon Barbara Małecka och Alicja Morawska Rubczak att skapa KUUKI som är en polsk-japansk produktion. Japanska dragspelaren Kanako Kato sällade sig till Kuuki-föreställningen.

Arts Fraction Foundation & JIENKYO: Kuuki

Performers: Monika Kiwak & Magda Wolnicka

Direction: Alicja Morawska-Rubczak

Set design and costumes: Barbara Małecka

Music: Kanako Kato

Live music: Jakub Drzastwa

Production: Barbara Małecka

Duration: c. 35 min

Target group: 0-18 months

Language: Non-verbal

Kuukiis the Japanese word for air. It consists of kanji signs defining sky, atmosphere and energy at the same time. For artists working on this production Kuuki, air is primarily a movement. Dynamically, lightly, airy, elusively – Kuuki is a quest for energy. Can the wind be touched? How does the air smell? How does the breath sound?

Dancers and instrumentalist take viewers for a journey to search for materiality together, in what is so fleeting. They invite the air to be touched, felt, listened. In this delicate and safe space, artists, children and adults look for mutual experiences and inspire each other. Movement, sound and image are filled with air. 

KUUKI is a Japanese-Polish production, for which JIENKYO (Japanese Theater Union for Children and Youth) invited the creative duet Barbara Małecka / Alicja Morawska Rubczak. They were joined by an outstanding Japanese accordionist Kanako Kato.

Esitykset 2022:

su 13.3. Annantalo klo 11.00 ja 14.00

Ke 16.3. Kulttuuritalo Martinus klo 9.30 & 11.00

To 17.3. Malmitalo 15.00 & 18.00

La 19.3. Stoa klo 11 & 14.00